[V23-N2-V2] Indigenous women and the law: The consciousness of marginalized women in the Philippines

Author Arneil G. Gabriel
Date 2017년 6월

본문

 

ABSTRACT

Poverty and lack of access to quality education are among the major reasons why indigenous women have lagged behind others in terms of social consciousness. This study seeks to show that despite their marginalized and underprivileged status, women’s consciousness regarding Violence Against Women and Their Children Act (Republic Act 9262) in the Philippines is comparable to that of mainstream groups. The study sample was drawn from the population of a patriarchal tribe in the Philippines, known as the Dumagat or “river people” who live on the riverbanks. Using a descriptive research method, I found that the majority of Dumagat women possess knowledge of RA 9262. They understand the rights covered by law and their entitlements. The majority are also capable of recognizing violation of these rights. The Department of Social Welfare and Development (DSWD) is an arm of the government that can help them to emerge from poverty. Their needs and aspirations include sustainable capacity building programs, such as livelihood training and greater access to higher education.

KEYWORDS: indigenous women, domestic violence, Philippine tribe​

ABSTRACT IN TAGALOG

Ang kahirapan at kakulangan sa magandang edukasyon ang pangunahing kadahilanan kung bakit and katutubong kababaihan ay naiiwan sa ibang kababaihan sa kamulatang panlipunan. Ipinakikita ng pag-aaral na sa kabila ng kahirapan at malayong kinalalagyan sa lipunan, ang kamulatan ng mga kababaihang katutubo sa Batas na Nagbabawal sa Karahasan sa Pamilya (Republic Act 9262) ay maikukumpara sa antas ng kamalayan ng pangkaraniwang kababaihan sa lipunan. Ang pagaaral ay halaw sa populasyon ng isang tribo sa Pilipinas. Sila ay ang mga Dumagat na naninirahan malapit sa bundok at tubigan ng probinsya ng Aurora at Nueva Ecija. Gamit and deskriptibong paraan ng pagsasaliksik, aking natuklasan na karamihan sa katutubong kababaihan ay may kaalaman sa batas na sumasaklaw sa karapatan ng kababaihan at mga bata laban sa karahasan. Karamihan ay may kakayahang tukuyin and paglabag ukol dito. At ang Departamento ng Panlipunang Kagalingan at Pagunlad (DSWD) and kinakailangan upang sila ay matulungan iahon sa kahirapan. Mga pagsasanay na pangkabuhayan at pagkakataong makapagaral ang kanilang pangunahing pangangailangan

KEYWORDS: katutubong kababaihan, karahasan sa tahanan, tribu sa Pilipinas