[V23-N1-3] Reconstructing Her-Story: The interdisciplinary method applied to East Asia at the Ewha Global Empowerment Program

Author van der Meer Annine
Date 2017년 3월

본문

 

ABSTRACT

Before male-dominated societies came into being, there were egalitarian societies of peace, matriarchies, in which the mothering female was at the center. These were peaceful: graves from this period did not show weapons, settlements were not walled for defensive reasons and art does not depict weapons. These female oriented societies used a lost language of symbols that were mostly not understood by traditional science. You have to deconstruct His-Story in order to reconstruct Her-Story. An interdisciplinary method is used here to reconstruct and remember this lost language of symbols. Retracing sacred feminine art or ‘Venus Art’ can provide a great leap forward in retrieving women friendly egalitarian cultures. This new Her-Story approach maps the contribution of woman to evolution and brings to an end a male world history without women.

KEYWORDS: Lost language of symbols, egalitarian societies of peace, matriarchies, interdisciplinary

ABSTRACT IN DUTCH

Egalitaire samenlevingen van vrede—hierin staan de moeder en het vrouwelijke centraal—gaan historisch gezien vooraf aan culturen die door het mannelijke en mannen gedomineerd worden. Egalitaire culturen zijn vreedzame culturen. In graven uit de neolithische periode zijn geen wapens gevonden; nederzettingen worden niet uit defensieve overwegingen ommuurd en de kunst toont geen wapens. Deze vrouwgerichte samenlevingen gebruiken een vergeten taal van symbolen die vaak niet door de traditionele wetenschap herkend en begrepen wordt. De historie of His-Story moet gedeconstrueerd worden ten einde Her-Story te reconstrueren. In dit artikel wordt een interdisciplinaire methode ingezet om deze vergeten taal van symbolen te reconstrueren en te herinneren. Het terugvinden en herinterpreteren van sacraal- vrouwelijke kunst of ‘Venuskunst’ kan een grote sprong voorwaarts betekenen in het herontdekken van oude én moderne egalitaire culturen van vrede. Deze nieuwe Her-Story-benadering brengt de bijdrage van vrouwen aan de evolutie in kaart en maakt een einde aan een mannelijke wereldgeschiedenis zonder vrouwen.


KEYWORDS: Sleutelwoorden, vergeten taal van symbolen, egalitaire samenlevingen van vrede, matriarchaten, interdisciplinair